Shots by Wolf

Privacy

Shots by Wolf • Geert Pieters, gevestigde aan De Wijk 3/2, 2260 Zoerle-Parwijs, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Geert Pieters
www.shotsbywolf.be
geert@shotsbywolf.be
+32 487 99 58 85

Bewaren van persoonsgegevens

Shots by Wolf verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je de gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Dit in het kader van een opdracht die we voor jou uitvoer of omdat je gebruik hebt gemaakt van de webshop. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens gebonden aan de te fotograferen activiteit (locaties voor de fotoreportages, contactgegevens van verantwoordelijken, enz.)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons via geert@shotsbywolf.be dan verwijderen wij deze informatie.

Shots by Wolf verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • ras
 • gegevens van personen jonger dan 18 jaar (-18).

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 18.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en wanneer we professionele verbintenis aangaan, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijpt u exact hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing de diensten van Shots by Wolf, Shots by Geert en Graphics by Wolf. U dient zich ervan bewust te zijn dat Shots by Wolf niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van de website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Shots by Wolf respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Shots by Wolf verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (enkel indien jij je hierop inschrijft!)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij jou af te leveren
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • Voor analyse van uw gedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de betrekkelijke dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen computers van Shots by Wolf of die van een derde partij. Wij zullen die gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie van toepassing zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Shots by Wolf of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Webshop

Om de levering van onze producten en/of diensten die aangekocht zijn via onze webshop te kunnen garanderen houden wij uw persoonlijke gegevens bij. Dit met doel om op een correcte manier uw bestelling tot een goed einde te kunnen brengen. Deze gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Shots by Wolf of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Enkel op eigen aanmelding zullen deze gegevens gebruikt worden voor communicatie via onze nieuwsbrief.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek met als doel een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zo kunnen wij onze diensten hierop afstemmen.

Deze website maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Shots by Wolf of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie ten einde uw gebruik van onze website te analyseren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot uw activiteit op onze website.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan deze die beschreven worden in dit privacybeleid tenzij we op voorhand uw toestemming hiervoor gekregen hebben.

Veranderingen

Dit privacybeleid is afgestemd op het gebruik en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in onze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig ons beleid op vlak van de privacy te raadplegen.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden van deze dienst.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens wenst aan te passen of uzelf wenst uit onze bestanden te schrappen, neem dan contact op met ons via geert@shotsbywolf.be.

Geautomatiseerde besluitvorming
Shots by Wolf neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die genomen worden door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Shots by Wolf) tussen zit. Shots by Wolf gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: calendly.com, een CRM en boekingssysteem dat je automatisch mailt en informeert over je geboekte sessie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Shots by Wolf bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens verzameld worden. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Persoonsgegevens worden tot 5 jaar bewaard in onze workflow ten einde jou van dienst te kunnen zijn voor toekomstige boekingen. Adresgegevens worden tot 2 jaar bewaard in onze workflow ten einde jou bestellingen en/of boekingen op een correcte wijze te kunnen afronden. Foto’s waar u, als persoon, duidelijk herkenbaar op staat worden onbeperkt in tijd bewaard ten einde het portfolio van Shots by Wolf te kunnen standhouden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Shots by Wolf verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (belastingen etc.). Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Shots by Wolf blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Shots by Wolf gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk doen op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Deze cookies zorgen voor een optimale gebruikservaring van onze website en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website verder optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Shots by Wolf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt tevens een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar geert@shotsbywolf.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou gedaan is, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Shots by Wolf neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of met geert@shotsbywolf.be.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via geert@shotsbywolf.be.

Go to Top