Algemene Voorwaarden

Wolf Fotografie

Hierbij kan je de meest recente algemene voorwaarden van Wolf Fotografie terugvinden via volgende link – download algemene voorwaarden. Wolf Fotografie houdt zich ten allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden.

Wolf Fotografie, is Geert Pieters, ondernemingsnummer BE0545.945.989, met zetel te 2260 Westerlo (Zoerle-Parwijs), De Wijk 3/0002 en steeds te contacteren via [email protected] of +32487995885.

Want to Schedule an Appointment?